Upcoming Webinars

Nâng cao chuyên môn bán hàng B2B với các Webinar hấp dẫn

webinar-series-an-trua-cung-opla

Webinar Series: Ăn trưa cùng Opla

Previous Webiars:

OplaCRM doanh nghiệp B2B

#6 KHAI THÁC TỐI ĐA HIỆU QUẢ MARKETING AUTOMATION VÀ CRM DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP B2B

Social Selling

#05 From Tweets to Transactions: Social Selling for Professional B2B Sales

OplaCRM B2B sales

#04: UNLEASHING THE POWER OF B2B SALES OUTREACH

OplaCRM quản lý leads

#3 Nghệ thuật quản lý leads trong B2B

Auditing Webinar Strategy: Best Practices For Planning and Execution 

OplaCRM B2B sales

Webinar: Reveal the B2B Sales Secret

OplaCRM mastering lead generating

01 PRM – Mastering Lead Generating

Opla CRM đầu tư

Đầu tư gì mà chắc chắn ROI trên 100%?