Sarina, A0011, An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam
+84 903 058 858

Nifty News

We are a young and creative company and we offer you fresh business ideas.
PRM – Partner Relationship Management

Có lẽ không có công ty nào kinh doanh mà không cần đối tác. Ấy vậy ở Việt Nam, “phát triển đối tác” chỉ loanh quanh ở chính sách giới thiệu lead nhận hoa hồng hoặc bùng lên rồi xẹp một cách tự phát. Ở các nước phát triển, đối tác đã trở thành 1...