Sarina, A0011, An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam
+84 903 058 858

Nifty News

We are a young and creative company and we offer you fresh business ideas.
5 trở ngại trong phương pháp dự báo bán hàng

Độ chính xác của phương pháp dự báo bán hàng là một vấn đề kinh niên ở hầu hết các tổ chức. Trong một cuộc khảo sát của Gartner năm 2019, 296 nhà lãnh đạo hoạt động bán hàng đã được yêu cầu xác định 3 lĩnh vực hàng đầu mà họ kém hiệu quả...