Sarina, A0011, An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam
+84 903 058 858

Nifty News

We are a young and creative company and we offer you fresh business ideas.
38 câu hỏi tiêu chuẩn cho việc bán hàng B2B để xác định triển vọng lý tưởng của bạn

Các tiêu chuẩn cơ bản của khách hàng tiềm năng đủ điều kiện rất đơn giản: Bạn có thể giúp họ không? Và họ có thể giúp bạn hay không? Nhưng bạn cần hiểu sâu hơn về khách hàng tiềm năng của mình và những gì họ cần để bạn có thể bán một cách hiệu quả. Đó là...

4 cách cải thiện hiệu suất bán hàng B2B

Là trưởng nhóm bán hàng B2B, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của bạn là đảm bảo rằng đội ngũ của bạn đang hoạt động một cách tốt nhất. Đội ngũ của bạn không chỉ phải đạt được hạn ngạch mà họ còn cần biết cách tương tác với các bên liên quan...