Hệ thống CRM có thể giúp gì cho doanh nghiệp của bạn

Năm 1995, thuật ngữ chuẩn CRM ra đời. Ở Mỹ, 92% doanh nghiệp sử dụng CRM ngay từ khi mới […]

Hệ thống CRM có thể giúp gì cho doanh nghiệp của bạn Đọc thêm »